Name: Tobias Krieger

Trikotnummer: 20

Position: Diagonal